Navigace

Obsah

Dopravně bezpečnostní úpravy krajských silnic II. a III. třídy (Hlavní a Senohrabská) - 1. etapa


 

 • zpomalovací ostrůvky 
   
 • osvětlené přechody, slepecká navigace
   
 • nové a zrekonstruované asfaltové chodníky, vjezdy do domácností
   
 • nové svislé a vodorovné dopravní značení
   
 • realizováno 8-11/2013
   
 • Státní fond dopravní infrasturktury - program "Bezpečnost provozu"
   
 • celkové náklady 7,4 mil. Kč
   
 • generální zhotovitel KOBLA spol s.r.o.
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

Stránka

Předání staveniště - červenec 2013

Předání staveniště - červenec 2013

První úsek - chodník na Hlavní před ROKA PLUS

První úsek - chodník na Hlavní před ROKA PLUS

 

 

 

Chodníček také u vinotéky

Chodníček také u vinotéky

A první položený asfalt - chodník na křižovatce se Senohrabskou

A první položený asfalt - chodník na křižovatce se Senohrabskou

Oprava dešťových vpustí

Oprava dešťových vpustí

Výstavba prvního naváděcího zpomalovacího ostrůvku - křižovatka Hlavní x Senohrabská

Výstavba prvního naváděcího zpomalovacího ostrůvku - křižovatka Hlavní x Senohrabská

 

 

Přejížděcí dlažební kostky

Přejížděcí dlažební kostky


Stránka