Navigace

Obsah

Dopravně bezpečnostní úpravy krajských silnic II. a III. třídy (křižovatka I/3 a II/508) Hlavní - 4. etapa


 

 • výstavba asfaltových chodníků na silnici Hlavní (II/508) a na křižovatce komunikací I/3 a II/508 - 4. etapa
   
 • osvícené přechody, slepecká navigace, vjezdy
   
 • zatrubnění příkopů, dešťová kanalizace a vpusti, výměna zábradlí
   
 • nové svislé a vodorovné dopravní značení
   
 • nové veřejné osvětlení od ulice K Rybníku až k ulici Na Stráni
   
 • výsadba 10 ks javoru kulovitého do aleje
   
 • realizováno 7-10/2019
   
 • za finanční podpory SFDI ČR (program Bezpečnost provozu)
 • Středočeský kraj (Program obnovy venkova)
 • Obec Mirošovice vlastní zdroje
   
 • celkové náklady 4 mil. Kč
   
 • generální zhotovitel firma Martin Mašek
   
 • poslední etapa - během 6 let bylo vybudováno celkem přes 3,5 km bezbariérových osvícených 1,5 m širokých chodníků spojujících všechny konce obce - od ulice Na Stráni až k nádraží, od nádraží až na hřbitov
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

 

Stránka

Osvícené přechody

Osvícené přechody

 

Výsadba 10 ks javorů kulovitých

Výsadba 10 ks javorů kulovitých

 


Stránka