Navigace

Obsah

Obnova historické cesty pro pěší k lokalitě Na Oblouku


 

 • obnovení nové cesty pro pěší a cyklisty jako bezpečné spojky mezi centrem obcí a lokalitou Na Oblouku
   
 • zbudovaná 600 m dlouhá a 2 m široká asfaltová komunikace, ohraničená oboustraně třešňovým stromořadím
   
 • realizováno v roce 2009 
   
 • žádáno prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Říčansko o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ČR
   
 • přes úspěch v soutěžním kole MAS a jejím doporučení byl pro formální nedostatek (chybně, resp. nedostatečně vyplněná plná moc Mateřským centrem  Čolek) byrokratickým zásahem úředníků SZIF projekt  těsně před podpisem smlouvy o dotaci vyřazen!!
   
 • proto byla celá akce hrazena z obecního rozpočtu
   
 • celkové náklady 600 tis. Kč
   
 • zhotovitel Údržba silnic Sedlčany (podklad) a BES Benešov (asfalt)
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

Stránka

Pole - louka pod opraveným železničním koridorem Praha - ČB

Pole - louka pod opraveným železničním koridorem Praha - ČB

Zahájení prací v srpnu 2009

Zahájení prací v srpnu 2009

Kamenný podklad

Kamenný podklad

Těsně

Těsně

Pokládka asfaltové vyfrézované frakce

Pokládka asfaltové vyfrézované frakce

Nejezdit

Nejezdit

Uválcováno

Uválcováno

Jen pro pěší a cyklisty

Jen pro pěší a cyklisty

Speciální menší finišer

Speciální menší finišer

Krajinu kopírující asfalt

Krajinu kopírující asfalt

Výsadba třešňové aleje

Výsadba třešňové aleje

Jen pro pěší i "zespodu Na Oblouku"

Jen pro pěší i "zespodu Na Oblouku"


Stránka