Navigace

Obsah

Obnova veřejné zeleně v intravilánu obce


 

 • obnova zeleně na pozemcích ve vlastnictví obce
   
 • výsadba nových stromů a keřů, zdravotní řezy a kácení rizikových a starých dřevin, úpravy prostranství
   
 • centrum obce a přilehlé lokality:
  1. památník Jana Husa
  2. U Zvoničky
  3. V Lipách
  4. u nádraží
  5. školní areál
  6. ulice Školní
  7. ulice Spojovací
  8. stromořadí Karlín a Ke Křížku
  9. hřbitov
  10. protihlukový pás Na Ježově
  11. severní strana Štičího rybníka
  12. křižovatka ulic Senohrabská x Na Ohradě
  13. areál bývalé skládky Na Skalách
    
 • realizováno 2011-2012
   
 • Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování přírody a krajiny, garant Státní fond životního prostředí ČR
   
 • celkové náklady 2,1 mil. Kč
   
 • zhotovitel Český svaz ochránců přírody, základní organizace Vlašim
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

Stránka

U Zvoničky

U Zvoničky

 

U nádraží

U nádraží

 

Spojovací

Spojovací

 

Na Ježově

Na Ježově

Památník Jana Husa

Památník Jana Husa

Hřbitov

Hřbitov

Školní

Školní

 

Senohrabská x Na Ohradě

Senohrabská x Na Ohradě


Stránka