Navigace

Obsah

Opravy komunikací a desťové kanalizace
Zásobníky projetků I - III


 

 • opravy na místních (Ke Křížku, K Nádraží, Na Ohradě, V Březině, K Rybníku) i na krajských komunikacích (Hlavní, Senohrabská)
   
 • podněty získané v rámci výzev, tzv. Zásobníky projektů I - III
   
 • pokládka dešťových kanalizačních trub, odvodňovacích žlabů, silničních obrub, opravy kanalizačních poklopů a vodovodních šoupat a hydrantů, aj.
   
 • realizováno 9 - 11/2017
   
 • celkové náklady 450 tis. Kč, hrazeno z obecního rozpočtu
   
 • zhotovitelé BES Benešov, Poklop systém s.r.o., VHS Benešov
   
 • viz také souhrnná tabulka projektů

Stránka

Ke Křížku, nová šachta, žlaby

Ke Křížku, nová šachta, žlaby

K Nádraží - nové odvodnění (žlab, šachta)

K Nádraží - nové odvodnění (žlab, šachta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Ohradě před OÚ

Na Ohradě před OÚ


Stránka