Navigace

Obsah

Vodovod I. - IV. etapa
Kanalizace I. - V. etapa


 

 • etapovitá výstavba základních inženýrských sítí
   
 • vodojem Peleška (2002-3) a čistírna opadních vod (ČOV v ul. Ke Mlejnu 2004-5)
   
 • řady zbudovány a uloženy ve všech obecních komunikacích
   
 • vodovodní řady o celkové délce 15 km, kanalizační stoky 12 km
   
 • realizováno postupně v letech 2002 - 2012
   
 • celkové náklady na realizaci obou inženýrských sítí činily přes 70 mil. Kč
   
 • garant dotačních titulů:
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Středočeský kraj
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Stránka

Vodovod a kanalizace, ulice Na Lipce, 2007

Vodovod a kanalizace, ulice Na Lipce, 2007

 

Vodovod a kanalizace, ulice Na Výsluní, 2007

Vodovod a kanalizace, ulice Na Výsluní, 2007

 

 

 

Vodovod a kanalizace, ulice Ke Křížku a K Nádraží, 2007

Vodovod a kanalizace, ulice Ke Křížku a K Nádraží, 2007

 

Kanalizace, ulice K Nádraží, 2007

Kanalizace, ulice K Nádraží, 2007

Kanalizace, ulice K Nádraží, 2007

Kanalizace, ulice K Nádraží, 2007

A nové schody

A nové schody

Kanalizace, ulice Spojovací, 2007

Kanalizace, ulice Spojovací, 2007


Stránka