Obsah

Myslivci


Mirošovické lesy, resp. zvířena v nich, jsou součástí Honebního společenstva Kunice - IČ: 43752241

Toto sdružení honebních vlastníků pozemků, za účelem výkonu práva myslivosti v nich, se rozkládá okolo Kunic a Mirošovic počínaje Všechromy (Mountfield) podél dálnice D1 k Senohrabům (Hrušov), dále přes Kovářovice a Zaječice až k Velkým Popovicím.

Celková plocha činí 1391 ha, z toho zemědělská půda zabírá 994 ha, lesy 390 ha a vodní plocha činí 7 ha.

Zvířata v našem regionu - zající, srnky, daňci, divoká prasata, bažanti, lišky, jezevci, poštolky a káňata, holub hřivnáč, kachny divoké, drobní hlodavci..
 

Hlavní činností honebního společenstva je samozřejmě péče o zvěř:
 

 • očkování (parazitární vakcinace přípravkem CERMIX, proti vzteklině se již asi 8 let neočkuje)
 • podávání minerálů a vitamínů
 • přikrmování v době strádání (zimní počasí - kvalitní seno, sůl)
 • výstavba a oprava krmelců, posedů a kazatelen (budky)
 • výkon myslivecké stráže a součinnost s policií (boj s pytláctvím, pálení, černé skládky)
 • korekce přemnožených druhů zvířat a ochrana před predátory (prase divoké, jezevec)
 • likvidace uhynulých zvířat
 • administrativní úkony (hlášení, statistiky, apod.)

  Zpráva o činnosti za rok 2015 - zde
  Zpráva o činnosti za rok 2016 - zde
  Zpráva o činnosti za rok 2017 - zde
  Zpráva o činnosti za rok 2020 - zde (117.37 kB)

  Rozrytá země od divočáků - chaty Na Vrchách - říjen 2012

Kontakt:
Jiří Pačes - honební starosta
Kunice 32
251 63 Strančice
tel.: 602 335 276

Tomáš Štíčka - hospodář
tel.: 721 312 683

Další z mysliveckých stráží, na které se lze obrátit:

P. Jakešová - 602 520 112

R. Stískal - 723 660 208

S. Chejn - 733 676 847

V. Zima - 724 322 578