Navigace

Obsah

Sportovní areál u Štičího rybníka


Z Exitu 4/2024: 

Sportovní areál u Štičího rybníka – novou správkyní se stala paní Kateřina Čížková

Nakonec se to sešlo – jarní údržba areálu, navrácené zimní počasí a výběr nového správce. Nejprve naši pánové provedli hrubý úklid areálu včetně odstranění přerostlé zeleně, pak během aprílových studených dní proběhla regenerace tenisového umělého trávníku speciálním strojem BEAVER a tlakovou vodou vyčištění polyuretanového víceúčelového, děského a workooutového hřiště vč. ucpaných odtokových kanálků, aby již za tepla mohl být vsypán do otevřeného vlasu jemný křemičitý písek. Touto důkladnou revitalizací tenisového kurtu by mohl kurt pár let ještě dobře sloužit. Naopak fotbalový trávník jsme ponechali už bez zásahu, neboť by to nemělo žádný efekt – na podzim proto plánujeme jeho výměnu včetně opravy oplocení.

Nový správce areálu – nejprve děkujeme všem uchazečům a velmi si vážíme zájmu, který nás mile překvapil – o místo se hlásilo celkem 9 zájemců. Za novou správkyni zastupitelé v užším kole nakonec vybrali paní Kateřinu Čížkovou. Vítáme ji tak v týmu obecních zaměstnanců a přejeme hodně zdaru!

Kontaktovat a objednávat se je již možné:

Z aktuálního ceníku – hodina na tenisovém kurtu stojí 200,- Kč, na fotbalovém hřišti 300,- Kč, při umělém osvětlení přípatek 100,-Kč/hod. Na víceúečlovém kurtu, dětském a workoutovém hřišti je hraní zdarma, děti do 15 let pak volný vstup do celého areálu. Všechny kurty jsou kamerově monitorovány, děkujeme za udržování čistoty a zametání po tenisovém mači.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualita - od čtvrtka 11.4. probíhá rozsáhlá jarní údržba všech kurtů vč. dětského hřiště a  workoutu ve sportovním areálu u Štičího rybníka

Z tohoto důvodu je arál dočasně uzavřen.

Provoz a zpřístupnění kurtů (kromě tenisového) cca od úterý 16.4. 2024

Tenisový kurt bude po vyschnutí a zapískování opět zprovozněn cca v týdnu od 22.4.2024. 

Po dobu nepřítomnosti (v tyto dny probíhá výběr nového) správce jsou kurty volně přístupné. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • přístupný od 8.00 - 22.00 hodin 
   
 • vstup zdarma na všechny kurty pro mirošovické sportovce do 15 let
   
 • užívání hřiště na malou kopanou a tenis zpoplatněno (platba u správce areálu) -  pro mirošovické občany starší 15 let a pro ostatní návštěvníky bez věkové limitace. Částka znamená za celý kurt, tj. sportovci se "skládají"
   
 • V případě požadované pravidelné rezervace je nutná celá platba předem
   
  fotbal tenis
denní světlo 300,-/hod. 200,-/hod.
umělé osvětlení 400,- /hod. 300,- /hod.

 • rezervace kurtů telefonicky u správce areálu:

Kateřina Čížková, tel.: 725 170 791sport.mirosovice@gmail.com

 
Areál volnočasových aktivit a sportu u Štičího rybníka 

 • celý objekt je 24 hodin monitorován kamerovým systémem 
   
 • žádáme dodržovat návštěvní a provozní řád - zde, řiďte se pokyny správce
   
 • přejeme super sportování bez úrazu!